1 Ocean

1 OCEAN is een coöperatie van zelfstandige professionals die samen opereren om een golf te creëren in een oceaan vol kleine zelfstandigen. Presskit Media is als deelnemer van deze coöperatie verantwoordelijk voor de volledige visuele identiteit. Met het logo, het drukwerk, de website en animatie wilden we een sterk en internationaal merk neerzetten. 1 OCEAN vergaart steeds meer bekendheid en is goed op weg als sterk merk.

Detail Devil door Presskit Media

➝ Detail Devil

POM door Presskit Media

➝ POM

BOAG door Presskit Media

➝ Boag

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt